Disclaimers


Disclaimer websiteVoor alle duidelijkheid wijst Klaprood ten aanzien van deze website op het volgende:

Ondanks de constante zorg en aandacht die Klaprood aan de samenstelling van de site besteedt, is het mogelijk dat informatie die op de site wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is.
De informatie op de site wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. Klaprood behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.
Bepaalde (hyper)links in deze site leiden naar websites buiten het domein van Klaprood, welke geen eigendom zijn van Klaprood. Indien deze links geactiveerd worden, verlaat men de website. Kalprood aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van websites buiten het domein van Klaprood.


Disclaimer email

De informatie in dit e-mailbericht is vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Wanneer u dit bericht per abuis ontvangt, verzoeken wij u contact op te nemen met de afzender per kerende e-mail. Verder verzoeken wij u in dat geval dit e-mailbericht te vernietigen en de inhoud ervan aan niemand openbaar te maken. Wij, Klaprood aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste, onvolledige dan wel ontijdige overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mailbericht, noch voor daarbij overgebrachte virussen. Aan dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend.

The information contained in the e-mail communication is confidential and may be legally privileged. It is intended solely for the use of the individual recipient. You are hereby notified that any disclosure, copying, distribution or taking any action in reliance on the contents of this information is strictly prohibited and may be unlawful. Klaprood is neither liable for the proper and complete transmission of the information contained in this communication nor for any delay in its receipt. Any e-mail messages from Klaprood shall not be binding nor shall they be construed as constituting any obligation on the part of Klaprood.


Fair Use Policy

Voor telefonische ruggespraak geldt een fair use policy. Dit betekent dat u regelmatig gebruik kunt maken van telefonisch overleg en dat wij u bij regelmatig niet-normaal, oneigenlijk dan wel excessief veel extra gebruik zullen informeren en verzoeken het gebruik aan te passen.


Wenst u meer informatie dan verzoeken wij u contact met mij op te nemen: Contact


(c) 2009 - All rights reserved

Print this page